Ιατρική

Το 3d Printing στην Ιατρική 3dhub.gr

Εκτελέστε μια προ χειρουργική επέμβαση ώστε να είστε 100% έτοιμος

Ως μέρος μιας αυξανόμενης τάσης στον ιατρικό κλάδο για λύσεις εξατομικευμένες για κάθε ασθενή, προκύπτει η ανάγκη για τη χρήση μέσων και μεθόδων που θα μπορούσαν να δώσουν στους χειρουργούς τη δυνατότητα να βελτιώσουν προεγχειρητικό το πλάνο τους ώστε η διεγχειρητική διαδικασία τους να είναι συγκεκριμένη και εξατομικευμένη για κάθε ασθενή ξεχωριστά.....

Οι ιατρικοί επαγγελματίες ειδικευμένοι στην Αξονική Τομογραφία (CT) ή Μαγνητική Τομογραφία (MRI) παράγουν δεδομένα σαρώνοντας τους ασθενείς.

Το 3d Printing στην Ιατρική 3dhub.gr

Δεδομένα σάρωσης

Η διαδικασία απόκτησης των δεδομένων δημιουργεί συνήθως δεδομένα σάρωσης σε Digital Imaging and Communications in Medicine (DICOM) ηλεκτρονική μορφή. Τεχνικά, το DICOM δεν περιέχει τρισδιάστατη γεωμετρία με την κλασική έννοια (συμπαγές αντικείμενο ή επιφάνεια), αλλά αποτελεί ένα "πολυεπίπεδη" μορφή που μπορεί να ενσωματώνει πολλές εικόνες που σχετίζονται μεταξύ τους με κάποιον τρόπο.

CT/MRI σε 3D

Λόγω της πολυεπίπεδης φύσης της μορφής του αρχείου DICOM που συγκεντρώνει πολλές εικόνες που μεταξύ σχετίζονται, μια τρισδιάστατη ανακατασκευή των ιατρικών δεδομένων της σάρωσης είναι δυνατή, μέσω αγλγορίθμων. Μέσω αυτής της διαδικασίας οι πολύπλοκες δισδιάστατες εικόνες που περιέχονται στο
αρχείο DICOM μπορούν εύκολα να μετατραπούν σε κατανοητά τρσιδιάστατα μοντέλα που μπορεί κάποιος να χειριστεί εύκολα, κατανοώντας καλύτερα την ανατομία. Τα 3D μοντέλα είναι συνήθως ηλεκτρονικά stl αρχεία (ή άλλες παρεμφερείς CAD μορφές αρχείων), που περιλαμβάνουν τρισδιάστατη συμπαγή ή επιφανειακή γεωμετρία η οποία εκτός από το ότι παρέχει μια γρήγορη και περιεκτική τρισδιάστατη απεικόνιση των σαρωμένων δεδομένων, μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί και για τη δημιουργία μιας τρισδιάστατης εκτύπωσης.

Projet 660pro 3D Systems 3dhub.gr

Ο εκτυπωτής

Το ανακατασκευασμένο μοντέλο 3D (CAD αρχείο) μπορεί στη συνέχεια να σταλεί σε έναν 3D εκτυπωτή. Ο 3D εκτυπωτής χρησιμοποιεί μια τεχνική η οποία ονομάζεται additive manufacturing (ή 3D εκτύπωση) και είναι μια διαδικασία κατασκευής ενός τρισδιάστατου στερεού αντικειμένου από σχεδόν οποιοδήποτε
σχήμα ψηφιακού μοντέλου. Η 3D εκτύπωση επιτυγχάνεται χρησιμοποιώντας μια διαδικασία προσθήκης, όπου διαδιχικές στρώσεις υλικού τοποθετούνται σε διάφορα σχήματα. Η 3D εκτύπωση διαφέρει από τις παραδοσιακές τεχνικές κατεργασίας, οι οποίες ως επί το πλείστον βασίζονται στην αφαίρεση του υλικού με μεθόδους όπως η κοπή και η διάτρηση (αφαιρετικές διαδικασίες).

Το 3d Printing στην Ιατρική 3dhub.gr

Το 3D μοντέλο

Το τρισδιάστατο εκτυπωμένο μοντέλο περνά συνήθως μέσω άλλης μιας διαδικασίας επεξεργασίας και τότε είναι έτοιμο για χρήση. Το τρισδιάστατο μοντέλο συνήθως χρησιμποιείται από επαγγελματίες υγείας για προεγχειρητικό σχεδιασμό, επικοινωνία με τον ασθενή, επικοινωνία μεταξύ ιατρών, φοιτητών ιατρικής και άλλες εφαρμογές.

Ιατρικές και οδοντιατρικές εφαρμογές

  1. Προεγχειρητικός σχεδιασμός: Η ικανότητα να χρησιμοποιούνται μοντέλα για τον προεγχειρητικό σχεδιασμό μειώνει το λειτουργικό περιθώριο χρόνου και το κόστος και βελτιώνει την έκβαση των ασθενών με την ελαχιστοποίηση των μεγεθών των τομών, τη μείωση του χρόνου αποκατάστασης και επιτρέποντας δοκιμές της διαδικασίας.
  2. Προ-διαμόρφωση περιγράμματος εμφυτεύματος
  3. Επικοινωνία ιατρών με ιατρούς: Τα εκτυπωμένα 3D μοντέλα επιτρέπουν άριστη επικοινωνία μεταξύ γιατρών και χειρουργικών ομάδων, ιδιαίτερα χρήσιμα σε πολυ-επιστημονικές περιπτώσεις.
  4. Παρουσίαση σε ασθενείς: Τα εκτυπωμένα 3D μοντέλα ενισχύουν την επικοινωνία του ιατρού με τους ασθενείς. Ενισχύουν την εμπιστοσύνη με τους χειρουργούς και τις πιθανότητες ενός επιτυχημένου αποτελέσματος.
  5. Φοιτητές ιατρικής: Οι 3D εκτυπώσεις είναι χρήσιμες για την επικοινωνία με τους φοιτητές. Σύνθετες δισδιάστατες φωτογραφίες μπορούν να μετατραπούν σε εύκολα κατανοητά τρισδιάστατα μοντέλα που μπορούν εύκολα να κρατιούνται και να χειρίζονται για μία καλύτερη κατανόηση της ανατομίας.
$zopim( function() { })
Facebook